Elevråd

Ungdomar sitter vid ett bord och diskuterar

Ett elevråd är en grupp elever på en skola som har som mål att göra din skolgång mer givande och organisera alla, eller merparten, av skolans elever.

Ett elevråd kan exempelvis ansvara för försäljning av skolkläder, studentartiklar, skolfester, idrottsevenemang och spex.  Samtidigt har elevrådet ett ansvar för att din skola har en bra elevdemokrati och ett stort elevinflytande.


Hur fungerar ett elevråd?

En eller flera elever väljs ut som representanter från varje klass. Dessa representanter bildar sedan själva elevrådet. Representanterna tar sedan upp synpunkter och funderingar från sin klass när elevrådet samlas på möte. Så är det något du funderar över eller vill ta upp, kontakta elevrådsrepresentanten i din klass!

Publicerad: 2015-03-12

Medborgarservice