Elevkår


Många tror att elevråd och elevkår är samma sak, och ja, de kan uppfattas som att de är väldigt lika. Men det finns stora skillnader!

Största skillnaden mellan elevkår och elevråd är att i en elevkår så är det frivilligt medlemsskap, medans elevråd har två eller flera klassrepresentanter som skall gå på mötena.


Elevkårer är vanligast på gymnasienivån, då kåren står som en fristående organisation med egen budget och styrelse.


Vill du läsa mer om elevkårer? Klicka då på http://www.sverigeselevkarer.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför att läsa mer!

Publicerad: 2016-03-22

Medborgarservice