Utvecklingsfonden

Utvecklingsfonden är till för dig som vill förverkliga en idé men saknar pengar. Det kan handla om ett arrangemang av något slag. Det kan vara att producera en teaterföreställning, något inom musik, att starta en tidning eller exempelvis ordna en utställning. Alla ansökningar behandlas och du får svar inom en vecka.

Kan jag söka?

Du bör vara mellan 13-20 år och bosatt i kommunen. Pengarna ska användas för att gynna Sollefteå kommuns ungdomar. Du behöver inte tillhöra någon förening för att kunna söka bidrag ur Utvecklingsfonden, men följande krav måste vara uppfyllda:


 • Projektet ska verka för samhällsutveckling på demokratisk grund.
 • Projektet måste ägas av unga och majoriteten av projektgruppen måste vara under 20 år och bestå av minst 3 personer.


Tanken är att ungdomen tillsammans med ungdomssamordnaren dokumenterar sin/sina idéer samt eventuellt får en mindre ekonomisk hjälp ur utvecklingsfonden på mellan 100 kronor upp till 2 000 kronor.


Om du söker mer än 2 000 kr kommer din projekt att ta lite längre tid (ca 1 månad).


Svar och beslut

 • Du kan få svaren samma dag som du söker om du når Ungdomssamordnaren!
 • Berätta du din idé genom en möte med oss eller via telefon, kan du få svar omdelbart, men du behöver ändå skriva några rader om ditt projekt via vår ansökningsformulär.


Vilka projektidéer kan jag exempelvis få bidrag för?

 • Bygge av skateboardramp.
 • Ordna ett LAN-party, ungdomsarrangemang eller exempelvis en lokal tävling för unga.
 • Skapa en gemensam webbplats för unga i Sollefteå kommun eller en nättidning där artiklar från olika delar av kommunen samlas.
 • Producera en CD-ROM med ett gemensamt tema för Sollefteå ungdom.
 • Skapa ett stödjande nätverk för att agera mot gemensamma sociala problem i Sollefteå.
 • Producera en bok, musik-CD, dans/teater/konstföreställning.
 • Producera en film/video om ungdomskultur/liv i Sollefteå.
 • Förbereda ett gemensamt möte/seminarium för att utbyta erfarenheter.


Följande projekt kan inte söka bidrag från Utvecklingsfonden:

 • Vuxnas projekt som riktar sig till unga.
 • Studieresor, volontärer, stipendier, praktik, personalkostnader.
 • Projektidéer som kan sökas av andra bidragsformer i kommunen.
 • Skolarbeten eller projektarbeten inom en utbildning.
 • Befintlig och vanlig verksamhet i en ungdomsförening.


Jag vill göra ett ungdomsarrangemang!

Bra. Då är det bara att ansöka.


Publicerad: 2018-08-24

Medborgarservice