Ansöka om bidrag

Fyra ungdomar ligger på golvet med monopol-pengar utspridda runtomkring dem

Foto: Bengt Forsberg / Sandbergs Foto Sollefteå. I bilden: My Kjellman, Kim Lundin, Anna Rudin och Jocke Lindgren

Behöver du pengar för till ett arrangemang? Är din förening i behov av ekonomiskt stöd? Då kan det finns möjlighet att söka bidrag.

Behöver du bidrag till din förening, ett arrangemang, ett kultur- eller utvecklingsprojekt? Då kan det finnas goda chanser att du kan få bidrag till det.


Ett bidrag är ett ekonomiskt stöd som inte kräver någon återbetalning. Sollefteå kommun har pengar som är avsatta för kultur och föreningsliv. De som är i behov av bidrag kan söka det. Kommunen går igenom alla ansökningar som kommer in och tar beslut om vilka som är berättigad till bidrag.


Publicerad: 2015-03-18

Medborgarservice