ዕድመ ጨረታ

ሶለፍተዮ ኮሙን ኣብ ዓመት ዳርጋ 400 ሚልዮን ክሮኖር ዚግመት ኣቝሑን ኣገልግሎትን ይገዝእ፣ ኵሉ’ቲ  ኣቝሑን ኣገልግሎት ኣብ ምቕራብ ምሳና ዚግበር ምትሕብባር። ውድድር ዘለዎን ንዅሉ ምዕሩይ ዕድል ዚህብን ኪኸውን ኣለዎ ዚብል መርገጽ ኣለና፣ ሓደ ካብ’ቶም ኣገባባት። ኣብ መሥርሕ ዘለዉ ጨረታታት ብኢንተርነት ምቕራብ’ዩ፣


ኢ-ኣቭሮፕ (E-avrop) - ናይ ውዕላትን እዋናውያን ጨረታታትን ራህያ ዳታ (ዳታበይዝ)

ኵላቶም ጨረታትና ብኣገልግሎት ኢንተርነት ኢ-ኣቭሮፕ (e-avrop) ይሕበሩ፣ ንሶለፍተዮ ኮሙንን ንትካል ገዛ ሶላቱም ሁስ ኦክ ሄም (Solatum Hus & Hem AB) ወፈያ ዋጋ ምሃብ ይከኣል’ዩ፣

እዋናውያን ጨረታታት ንምርካብ ናብ’ዚ ዚስዕብ መራኸቢ ጠውቕ።-

Publicerad: 2012-08-21

    No valid user selected.

Medborgarservice