ዓመት ምሉእ መሐምበሲ

ሶለፍተዮ ኮሙን ሓያለ ኣብያተ-ሓምባሲት (ናይ ውሽጢ ገዛን። ምዉቕ ናይ ደገን) ኣለዋ፣ ብተወሳኺ’ውን ሓያለ መሐምበሲ ቦታታትን ቀላያትን ወሓይዝን ይርከባ፣


ኣብያተ-ሓምባሲት (ናይ ውሽጢ ገዛን። ምዉቕ ናይ ደገን)

ኣብ ሶለፍተዮ ኔስኦከር ራምሰለ ኣብያተ-ሓምባሲት ኣለዉ፣ ኣብ እዋን ሓጋይ’ውን ምዉቕ ናይ ደገ መሐምበሲ ኣብ ሶለፍተዮ (ሪሶባደት)። ኣብ ዩንሰለን ኣብ ራምሰለን ይርከብ፣


ናይ ግዳም መሐምበሲ ቦታ

ናይ ግዳም መሐምበሲ ቦታ ዚኣልዮ ሰብ የብሉን፤ ግን ንመድሕን ህይወት ዘድልዩ ንዋታት። ክዳን መቐየሪ ክፍልታት። ደንደሳትን ናይ ደገ ሽቓቓትን ኣለዎ፣ .


ኣብ’ዞም ዚስዕቡ ቦታታት ናይ ግዳም መሐምበስታት ኣለዉ።-

 • ስትራንድባደት። ሎንግሰለ (ፋክስኤልቨን)፣  
 • ፐርሃንስቤከን። ኔስኦከር፣
 • ሆልስታኡደን። ዩንሰለ፣
 • ኦምሾ። ኔስኦከር፣
 • ሆቨን። ረሰለ፣
 • ጎረለሆይደን፣
 • ብዮርክሾን፣
 • ቪክስሙን፣
 • ኡንድሩም፣.
 • ሲምሾን፣.
 • ፎሽሙ፣.
 • ሴልሾን፣.


Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice