ተፈጥሮኣዊ ጸጋ ንምዕዛብ ንበረኻ ውጻእ

እዚ ነዋሕቲ ጎቦታት። ዓመቝቲ ሓላሉምን ቈላቍልን ዘለዎ መሬትና ዜደንቕ ትርኢት ይዕድም! ጫካታትን ማያትን ካብ ንጉሥ ጫካን ጎይታ ማይን ዝኾነ ዓሳ ሳልሞን ጀሚርካ ፍሉይ ዝኾነ ሃብቲ ኣትክልትን እንስሳን ኣለዎም፣


ሕዙእ ተፈጥሮ (ናቱርረሰርቫት)

ናይ ሶለፍተዮ 28 ቦታታት ሕዙእ ተፈጥሮ ፋሕ ዝበሉ’ዮም፤ገለ ካብኣቶም ግን ኣብ’ቲ ብኖራ ሃብታም ዚኾኑ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል’ዚ ኮሙን ዚርከብ ዓዘቕቲ’ለዉ፣


ንሕዙኣት ቦታታት ተፈጥሮ ዚምልከት ሓበሬታ ኣብ መካነ-መርበብ ቦርድ ምምሕዳር ኮሙን (ለንስቲረልሰ) ኣብ’ቲ ”ሚልዮ ኦክ ናቱር” ዚብል ክፋሉን። ኣብ’ዚ ኮሙን ዘለዋ ኣብያተ ጽሕፈት ቱሪዝምን ብዝርዝር ተገሊጹ ኣሎ፣

Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice