ኢንዱስትርያውን ያታውን ከባቢ

ሥእልታት ኣኻውሕ

ኣብ ውሕጅ ኦንገርማን ዚርከብ ኔምፎሸን (Nämforsen) ዚበሃል ቦታ እቲ ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝበዝሐ ሥእሊ ኣኻውሕ ዘለዎ ቦታ'ዩ፣ ኣብ ደሴታት ኑት (Notön) ብሮድ (Brådön) ከምኡ’ውን ላክስ (Laxön)። ኣብ ጥቓአን ዚርከቡ ገማግምን ዳርጋ 2300 ዚኾኑ ሥእልታት ኣኻውሕ ኣለዉ፣ እቶም ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎም ሥእልታት። እቶም 6000 ዓመት ዚገበሩ’ዮም፣


ኣብ’ዚ ቦታ’ዚ። ሥእልታት ሃደንቲ ህዝብታት ኖርድ - ዝበዝሑ ”ኤሊ” (ጠለበዱ)  ክሳብ ሚእቲ ወለዶ ምርኣይ ይከኣል፣ ብተወሳኺ’ውን። ምስ ደቡብ ዚግበር ዝነበረ ርክብ ዘተንብሁ ሥእልታትን ትእምርትታትን ኣለዉ፣ እዞም ኵሎም ዕቝራት ሥእልታት ኣኻውሕ። ቍልቍል ዝበለ ገጽ መሬት ምስ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ባህርያዊ ከባብን ፍኑው ዛራን ንኔምፎሽ ፍሉይን ብሉጽ ባህላዊ ውርሻ ይገብሮ!


ኢንዱስትሪያዊ ከባቢ

እቲ ኣብ ሽወደን ቅድሚ 300 ዓመት ዝጀመረ ኢንዱስትሪ ሓጺን ነቲ ኣብዚ ሃገር ዚሰዓበ መሥርሕ ኢንዱስትሪ መፈለሚኡ’ዩ ኔሩ፣ ናይ ሎሚ ሕብረተሰብና ብዘይ ሓጺን ዘይሕሰብ’ዩ፣ ንናይ ሎሚ ዘመናዊ ተክኒክ መሠረቱ’ዩ ድማ፣ ኣግራብን ወሓይዝን ድማ ኢንዱስትርታት ሓጺን ኪትከሉ ካብ’ቶም ዓቢ ግደ ዝተጻወቱ ረቛሒታት’ዮም፣ ኣብ 1600 ዓ.ም. ዝነበሩ እቶናት። ነግራብ በሪስላገን ኪውድእዎ’ዮም እንዳተባህለ ኣብ ዚፍርሃሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኦንገርማንላንድ ዚኣክል መበገሲ ፍርያት ኔሩ፣


ደምበታት ዓደ’ቦ

ኣብ ሶለፍተዮ ኮሙን። መታን ናይ ሕጅን መጻእን ወለዶታት ካብ’ቲ ዘሎ ናይ ጥንቲ ኣቝሑን ከባብን ኪጥቀሙ። ውፉያት ሰባት ዚሠርሑለን ዓሠርተ ዚኾና ደምበታት ኣለዋ፣ ኣብ ሓየለ እዘን ደምበታት ዓደ’ቦ። ብዓል መፋርቕ ሓጋይን መዓልቲ ዓደ’ቦን ይብዕል፣

Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice