ምኽርን ኣገልግሎትን

ሶለፍተዮ ኮሙን ንዝበዝሑ ጕዳያት ሓያለ ምኽርን ኣገልግሎትን የበርክት’ዩ፣ ንስድራ። ቈልዑ። ኣረገውትን ኣካለ-ስንኵላንን ዚግበር ደገፍ ገዲፍካ ብተወሳኺ ነዞም ዚስዕቡ ደገፍ ኪህብ ይኽእል’ዩ።-

  • ምኽሪ ብዛዕባ ጸዓት
  • ምኽሪ ብዛዕባ ሃለኽቲ ኣቝሑ .
  • ኣገልግሎት ምግዓዝ፣
  • ኮሙናዊ ቀብሪ፣
  • ኮሙናዊ ምእሳር ቃልኪዳን፣


ንተወሳኺ ሓበሬታ ናባና ደውል፣


Publicerad: 2012-08-21

    No valid user selected.

Medborgarservice