ክንክን ስኒ

ኣብ ሽወደን ክንክን ስኒ ብህዝባዊ ክንክን ስኒ (ፎልክታንድቮርደን) ኢዩ ዚካየድ፣


ቈልዑን መንእሰያትን ክሳብ 19 ዓመት ዚመልኡ ንኽንክን ስኒ ኣይከፍሉን’ዮም፣ ካብ’ታ 20 ዓመት ዚመልኡላ ዓመት። ከከም ዕድመኦምን ከከም’ቲ ዘድሊ ሕክምናን ዝተፈላለየ ክፍሊት ይኸፍሉ፣

Publicerad: 2012-08-21

    No valid user selected.

Medborgarservice