ናይ ሶለፍተዮ መሓዙት ቦታታት

መሓዙት ቦታታት። ምስ ወከልትን ተቐማጦን ኮሙን። ተሞኵሮ ኣብ ምልውዋጥን ጠቓሚ ርክባት ኣብ ምግባርን ዕድል ይህባ፣


እቲ ኣብ መንጎ መሓዙት ቦታታት ዚግበር ምልውዋጥ ምስ ወከልቲ ባህሊ። ቤት ትምህርቲ። ኣብያተ ክርስትያን። ስፖርትን ወግዓውያን ኣካላትን ብቐጻሊ ይኸይድ፣


ሶለፍተዮ እዘን ዚስዕባ መሓዙት ቦታታት ኣለዋኣ።-

  • ፖልትሳማ። ኢስትላንድ .
  • ስቲንሸር። ኖርወይ
  • ኢሳሺ። ጃፓን
  • ሩድኒኪ። ፖላንድ
  • ንይካርለብይ ስታድ። ፊንላንድ
  • ማዲሶን ሲቲ። .. ኣመሪካ

Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice