ናብ ሶለፍተዮ ኮሙን ንምብጻሕ

ናብ ሶለፍተዮ ብነፋሪት። ብባቡር። ብኣውቶቡስ ወይ መኪና ክትመጽእ ትኽእል፣


ነፋሪት

ካብ ስቶክሆልም ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ክራምፎሽ/ሶለፍተዮ ብነፋሪት ንምብራር ካብ ሓደ ሰዓት ዚውሕድ ጊዜ ይወስድ፣ እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ማእከል ሶለፍተዮ መገዲ ፍርቂ ሰዓት ብመኪና’ዩ፣


ባቡር

ኣብ ሎንግሰለ ናብ ሰሜንን ደቡብን ሽወደን ዜራኽብ መደበር ባቡር ኣሎ፣


ኣውቶቡስ

ሓያለ ሳዕ ኣብ መዓልቲ ናብ ሶለፍተዮ ዚኸዳ ኣውቶቡሳት ኣለዋ፣ ናበይ ከም ዚኸዳን። ዚኸዳሉን ዚመጻሉን ሰንጠረዥ ጊዜ ንምፍላጥ ኣብ ”Din Tur” ዚበሃል መካነ-መርበብ ኣቲኻ ርአ፣


ገለ መዓልታት ኣብ ሰሙን ድማ ኣውቶቡስ ”Y-buss” ስቶክሆልም-ሶለፍተዮ ትመላለስ፣

ቲኬት ኣብ ቤ/ጽ ቱሪስት ሶለፍተዮ ይግዛእ፣

Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice