ደሞክራሲ

ሽወደን ደሞክራሲያዊት ሃገር’ያ፤ እዚ ማለት ድማ። ዜጋታት እዛ ሃገር። ሽወደን ብኸመይ ከም ትመሓደር ኣብ ምውሳን ይካፈሉ፣


ኣብ ኣረርባዕተ ዓመት ኣብ ሽወደን ምርጫ ይካየድ (ኣብቲ ምርጫ ዚብል ምዕራፍ ተወሳኺ ሓበሬታ ተመልከት)፣ ነታ። ሃገር። ኮሙንን ወረዳዊ ባይቶን ከተመሓድር እንደልያ ፖሊቲካዊት ሰልፊ ድማ ድምጽና ንህባ፣


እታ ዝበዝሐ ድምጺ ዝረኸበት ሰልፊ ኣብ ባይቶ ሽወደን ዝበዝሐ ቦታ ትረክብ፣ ሓያለ ሰልፍታት ብድምር ዝበዝሐ ድምጺ እንተ ረኺበን። (ድምጺ ብዙኃን) መንግሥቲ ይምሥርታ፣


እቶም ኣብ ባይቶ ሽወደን ቦታ ዝረኸቡ ኣባላት ቀዳማይ ሚኒስተር ይመርጹ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ብድሕርዚ። ኣብ መንግሥቱ ሚኒስተራት ዚኾኑ ይመርጽ፣


ሽወደን እትመሓደረሎም ሕግታት

ኣብ ሽወደን መንግሥቲ ብኸመይ ከም ዚሠርሕ ዚእዝዙ ኣርባዕተ ሕግታት መንግሥቲ’ለዉ፣

  • ንዋት መንግሥቲ (ረየሪንስፎርመን)።- ሽወደን ብኸመይ ከም ትመሓድር ይሕብር፣.
  • ሥርዓት ምውራስ ዓራት (ሱክሰሹንስኦርድኒንገን)።- ዓራት ንግሥነት ሽወደን ብኸመይ ከም ዚውረስ ይቆጸጸር፤ ማለት ንጉሥ ወይ ንግሥቲ ሽወደን መን ከም ዚኸውን፣ እዚ ሕግ’ዚ ብዕድመኡ ዝነውሐ ሕጊ ኮይኑ። ካብ 1810 ኣትሒዙ ዝጸንሐ’ዩ፣
  • ሕጊ ናጽነት ሕትመት (ትሪክፍሪሄትስፎርኦርድኒንገን)።- ንናጽነት ሕትመት። ናጽነት ሓበሬታን መዛግብ መንግሥትን ይርኢ፣ ናጽነት ሕትመት ማለት ብዘይ ምትእትታው ሳንሱር ንሓሳባትካን ርእይቶኻን ብጽሑፍ ክትሓትም መሰል ምህላው ማለት’ዩ፣ እዚ ግን ምስ ካልእ ሕጊ ዘይጋጮ እንተ ኾይኑ ማለት’ዩ፣ ናጽነት ሓበሬታ ማለት ስምካ ከየቃላዕካ ንኻልእ ንኣብነት። ንማስመድያ ሓበሬታ ክትህብ መሰል ምህላው ማለት’ዩ፣ እዚ ግን እቲ ዚወሃብ ሓበሬታ ንድሕነት ሃገርን ካልእን ኣብ ሓደጋ ዘየእቱ ምስ ዚኸውን’ዩ፣  መምርሒ ክፉት መንግሥቲ (ኦፈንትሊግሄትስፕሪንሲፐን) ማለት ካብ መዛግባት ትካላት መንግሥቲ ሕቱም ይዅን ኤለክትሮኒካዊ ሓፈሻዊ ሰነድ። ማለት ትካላት መንግሥቲ ዝረኸብዎ ወይ ባዕላቶም ዘዳለውዎ ሰነድ ከትውጽእ መሰል ምህላው ማለት’ዩ፣ እዚ ማለት ግን። እቲ ትረኽቦ ስነድ ስቱር (ሰክረተስ ዘለዎ) እንተ ዘይኮይኑ ማለት’ዩ፣
  • ሕጊ ናጽነት መደረ (ዪትራንደፍሪሄትስግሩንድላገን)።- እዚ ሕጊ’ዚ ብዘይ ምትእትታው ሳንሱር ብመልክዕ ተቐዳሒ መዲያ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ይርኢ፣ ኵላቶም ዜጋታት እዛ ሃገር። ኣብ ከም ራድዮ። ተለቭዥን ዝኣመሰሉ ፈነወታት። ብዘይ ምትእትታው ሳንሱር ርእይቶኦም። ሓሳብቶምን ስምዒታቶምን ኪገልጹ መሰል ኣለዎም (ዚሕትም መዲያ ኣብ ሕጊ ናጽነት ሕትመት (ትሪክፍሪሂስፎርኦርድኒንገን) እዩ ዝጥርነፍ)፣


ኣብ’ዚ ሕጊ’ዚ ዘይጥርነፉ። እቶም ትሕቲ 15 ዓመት ቆልዑ ዚርእዩዎም ፊልምታት’ዮም፣


Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice