ናብ ሶለፍተዮ ኮሙን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ሶለፍተዮ ሓያል ኮሙን’ዩ፤ እቲ ምንጪ ሓይሉ ከኣ። እቲ ምስ ሓይሊ ንፋስ። ሓይሊማይን ዱርን ዚጽንበር ሓይሊ ህዝቢ’ዩ፣

ሶለፍተዮ ኮሙን ኣብ ኦንገርማንላን ዚርከብ ኮይኑ። ምስ ኣውራጃ ቬስተርኖርላንድ ድማ ይጽብጸብ፣ ናይ’ዚ ኮሙን ስፍሓት 5500 ትርብዒት ኪሎሜተር ኣቢሉ ይበጽሕ፤ ንተራ ዜጋታትን ንትካላትን ዚኸውን እዅል ቦታ ድማ ኣለዎ፣


ኣብ’ዚ ኮሙን ዳርጋ 20000 ዚኾኑ ተቐማጦ ኣለዉ፤ ፍርቆም ኣብ ከተማ ሶለፍተዮ ይቕመጡ፣ ካብ’ቶም ዝኸተሙ ቦታታት ሎንግሰለ። ኔስኦከር። ራምሰለን ዩንሰለን እቶም ዝዓበዩ’ዮም፣


ካብን ናብን ሶለፍተዮ ዘበጻጽሕ መጓዓዝያ ጽቡቕ’ዩ፣ መጓዓዝያ ነፈርቲ። ኣውቶቡስን ባቡርን ይርከብ፣


ልዕሊ 2000 ዚኾኑ ኣብ ሶለፍተዮ ኮሙን ይሠርሑ፣


ጭብጥታት ብዛዕባ ሶለፍተዮ ኮሙን

ብዝሒ ህዝቢ።- 20000። ካብኣቶም ፍርቆም ኣብ ማእከል ከተማ ሶለፍተዮ ይቕመጡ፣

ስፍሓት።- 5 433 ትርብዒት ኪሎሜተር፣

ካብ ሰሜን ንደቡብ ዘሎ ርሕቀት።- 130 ኪሎሜተር፣

ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ዘሎ ርሕቀት።- 113 ኪሎሜተር፣

ውሒጅ ኦንገርማን። 450 ኪሎሜተር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ’ቲ ኮሙን ይዝርጋሕ፣ ርሕቀቱ ካብ ባሕሪ እቲ ዝነውሐ ውሕጅ ሽወደን ይገብሮ፣

Publicerad: 2012-10-30

Medborgarservice