ภาษาสวีเดนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (SFI)

คุณเป็นผู้ที่เพิ่งย้ายมาที่สวีเดนหรือเปล่า? หากเป็นเช่นนั้น, การเรียนภาษาสวีเดนเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐาน คือใบเบิกทางใบแรกให้คุณเข้ามาสู่สังคมแบบสวีเดน. คอร์สนี้ จะทำให้คุณรู้พื้นฐานของภาษาสวีเดน, ระดับความยากง่ายในการเรียนนั้น จะถูกปรับให้เข้ากับผู้เรียนเป็นรายบุคคล.

การเรียน จะให้เวลา 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเปิดโอกาสทางการเรียนแบบยืดหยุ่น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งค่าเรียน และค่าตำรา.


นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย โดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางการศึกษาและความรู้.


โปรแกรม 1: คอร์ส A และ B

โปรแกรม 2: คอร์ส B และ C

โปรแกรม 3: คอร์ส C และ D


กรุณาติดต่อ แผนการศึกษาของเทศบาล และ ที่ปรึกษาด้านการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับคอร์สเรียน

Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice