การย้ายมาที่นี่

ต้องการย้ายมาที่โซเลฟติออไหม? กรุณาใช้บริการย้ายของเรา.

บริการย้ายของเรา จะช่วยคุณในเรื่องของการย้ายบ้าน,การดูแลเด็ก, โรงเรียน และกิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ. เป้าหมายของเราคือช่วยให้คุณมีความสุข และปรับตัวให้เข้ากับสังคมแบบโซเลฟติออโดยเร็ว.


บริการย้ายเข้า ยังช่วยให้คูณได้รับการติดต่อทางธุรกิจของชุมชน และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกับคนอื่นๆที่กำลังย้ายเข้ามา.


กรุณาติดต่อ สำนักงานข้อมูลพลเมือง (Medborgarkontor) ในรามเซเล หรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการย้ายเข้า.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice