การจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลเมืองโซเลฟติออ ได้ลงทุนไปกับสินค้าและบริการราว 400 ล้าน สวีดิชโครเนอร์ ต่อปี. เรารู้สึกถึงความสำคัญในการสร้างการแข่งขัน, และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้จัดจำหน่าย.

ทางเดียวที่จะทำเช่นนี้คือ การนำเสนอ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางอินเตอร์เนท.


E-avropข้อมูลพื้นฐานสำหรับสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง.

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเรา ได้ถูกนำเสนอในรูปแบบของโฆษณาผ่านทางบริการออนไลน์


ของ E-avrop. คุณสามารถยื่นประมูลได้ทั้งสองแห่ง ทั้งที่ เทศบาลของโซเลฟติออ และ บริษัท โซลาตัม ฮัส & เฮม เอบี

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice