ระบบน้ำประปาและน้ำเสีย

โดยทั่วไปแล้ว บ้านในเขตเทศบาลจะมีระบบการจัดการน้ำประปาและน้ำเสียจากเทศบาล. หมายความว่า สำนักงานผังเมืองได้ทำการต่อท่อน้ำประปาดื่มได้ และ รับผิดชอบการระบายน้ำเสียจากครัวเรือนด้วย.

ได้มีการตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำเสียจากเทศบาลอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่เดินไปตามท่อนั้นไม่เป็นอันตราย.


บางบ้านมีการขุดบ่อน้ำของตัวเองเพื่อกักเก็บน้ำจืดสะอาด. หากบ้านของคุณทำเช่นนั้น โปรดทำการตรวจสอบบ่อน้ำของคุณเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ.


กรุณาติดต่อสำนักงานผังเมือง หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ำและน้ำเสีย.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice