ขยะจากครัวเรือน

ในประเทศสวีเดน, เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบการทิ้งขยะจากครัวเรือน(เศษอาหาร,ฯลฯ). การแยกขยะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม. ดูที่เมนู "Sopsortering” (การแยกขยะ).

การแยกขยะในอพาร์ทเมนท์

อพาร์ทเมนท์ทุกแห่ง จะมีบริเวณแยกขยะในอาคาร. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการแยกขยะ, กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าของห้องเช่าหรคือเจ้าของอาคาร เพื่อหาพื้นที่ ที่คุณสามารถแยกขยะของของคุณได้.


ห้ามทิ้งขยะของคุณที่บริเวณชั้นพักบันได หรือที่สาธารณะ. การกระทำเช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้กับคุณและเพื่อนบ้าน รวมทั้งอาจเป็นอันตรายด้วย.


ขยะครัวเรือน ที่มาจากบ้านพักอาศัย

ขยะครัวเรือน ที่มาจากบ้านพักอาศัย (บ้านที่มีคนอาศัยอยู่เป็นประจำ) จะเต็มแทบทุกสัปดาห์. บ้านแต่ละหลัง จะต้องรับผิดชอบขยะของตัวเอง. และกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ทิ้งขยะ ในบริเวณที่ทิ้ง ตรงกับวันที่มีการเก็บขยะประจำสัปดาห์.


ขยะครัวเรือน ที่มาจากบ้านพักช่วงฤดูร้อน

ขยะครัวเรือน ที่มาจากบ้านพักช่วงฤดูร้อน จะมีการมาเก็บ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice