การแยกขยะ

ในประเทศสวีเดน,เราแยกทิ้งขยะตามประเภท เช่น แก้ว, ไม้อัด,กระดาษ,เหล็ก และพลาสติก.


ของเสีย หรือขยะ จะต้องถูกนำไปทิ้งในที่ที่จัดไว้เฉพาะ ที่สถานีรีไซเคิล, ศูนย์ขยะรีไซเคิล หรือ ที่ทิ้งขยะเป็นพิษ.


สถานีรีไซเคิล

ที่สถานีรีไซเคิล, คุณสามารถทิ้งขยะประเภท กระดาษหนังสือพิมพ์, กระดาษ และเหล็ก, แก้ว และถุงหรือกล่องพลาสติก. ซึ่งที่เทศบาลของเรา มีสถานีรีไซเคิลอยู่ 15 แห่ง.


ศูนย์รีไซเคิล

ที่ศูนย์รีไซเคิล, คุณสามารถทิ้งขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น เศษเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ก่อสร้าง.แบตเตอรี่ และโคมไฟ เป็นต้น.


มีศูนย์รีไซเคิลสามแห่งในโซเลฟติออ: เริดสตา (โซเลฟติออ), เอ็ดส์บาคเคน (ยุนเซเล) และศูนย์รีไซเคิลที่รามเซเล.


เราทราบดีว่า บางครั้งการไปที่ศูนย์รีไซเคิลก็สร้างความยุ่งยากให้เหมือนกัน, เราจึงมีบริการการตะเวนเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่รอบเทศบาลจำนวนสองครั้งต่อปี คือในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูใบไม้ร่วง. กรุณาตรวจสอบที่เวปไซต์ของเทศบาลหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบวันเก็บขยะนั้น.


ที่ศูนย์รีไซเคิล เริดสตา เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 15.30 น. ซึ่งขยายเวลาทำงานในช่วงหน้าร้อน และบางวันเป็นพิเศษ. กรุณาโทรติดต่อหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.


เอ็ดส์บาคเคน ใน ยุนเซเล เปิดทำการในวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14.00-18.00 น.

รามเซเล เปิดทำการในวันจันทร์ เวลา 14.00-18.00 น.


จุดทิ้งขยะเป็นพิษ

เรามีจุดทิ้งขยะ สำหรับขยะ ของเสียที่เป็นพิษหรือมีอันตราย ที่ซึ่งแต่ละครัวเรือนสามารถนำขยะที่เป็นพิษทั้งหลายมาแยกทิ้งไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ. ขยะ ของเสียที่เป็นพิษนั้น ได้แก่ ขยะที่มีสารเคมี, สีทาต่างๆ, หลอดไฟ, เทอโมมิเตอร์ หรือ ปรอทวัดไข้ และกระป๋องสเปรย์ที่ยังไม่หมดเป็นต้น.


จุดทิ้งขยะเป็นพิษ อยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ :

  • ศูนย์รีไซเคิล เริดสตา (อยู่ระหว่าง โซเลฟติออ กับ ลองเซเล).
  • OKQ8 เออเวอกอร์ด, โซเลฟติออ.
  • OKQ8 ยุนเซเล.
  • OKQ8 แรมเซเล.
  • Bilisten แนซอเกอร์.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice