การเช่าบ้าน

ในโซเลฟติออ มีบริษัทจำนวนหนึ่งที่ให้บริการจัดหาบ้านเช่า. หนึ่งในบริษัทนั้น อยู่ในสังกัดเทศบาล, ชื่อว่า โซลาตัม ฮัส & เฮม (Solatum Hus & Hem).

แนวคิดธุรกิจของ โซลาตัม คือการจัดหา บ้านที่มีความปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล และตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ในโซเลฟติออ.


กรุณาติดต่อ โซลาตัม ฮัส & เฮม หรือ ที่เจ้าของบ้านเช่าที่คุณต้องการจะขอเช่านั้น.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice