การสร้างบ้าน

ที่นี่ เรามีข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่คิดจะสร้างบ้าน. แล้วฉันจะสร้างบ้านได้ที่ไหน? บ้านแบบไหนที่อนุญาตให้สร้างได้? แล้วฉันต้องใช้ใบอนุญาตแบบไหน?

กองงานผังเมืองของเทศบาล สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของคุณได้

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice