สวรรค์แห่งการตกปลา

โซเลฟติออ เป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบการตกปลา. ที่นี่ เรามีทะเลสาบทั้งขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมาก, รวมทั้ง ลำธาร, เช่นเดียวกับที่ แม่น้ำแองเกอร์มานและแม่น้ำแฟกส์. เรามีการตกปลา ปลาแซลมอน ปลาเทราท์ทะเล ที่แม่น้ำแองเกอร์มาน ใจกลางเมืองโซเลฟติออ, ตกปลาเกรลิงค์ ที่ลำธารแมออโฟร์สัน (แม่น้ำแฟกส์) , ตกปลาแบบโทรลลิ่ง หรือเหวี่ยงเบ็ด ที่ทะเลสาบเบตาร์สเยอร์น ในยุนเซเลนั้นเป็นที่นิยมมากทีเดียว.

ในช่วงหน้าหนาว, เราขอแนะนำการตกปลาในธารน้ำแข็งของเรา. ในหลายๆแห่งของเทศบาลของเราคุณสามารถจับ “กุ้งเครฟิช”ได้.


เรามีการแนะนำการตกปลา (ดูที่ลิงค์ด้านขวา) ที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการตกปลาในเขตเทศบาลของเรา. คุณสามารถขอรับเอกสารแนะนำนี้ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และหน่วยงานบริการข้อมูลอื่นๆ.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice