เชิญมาสัมผัสประสบการณ์ธรรมชาติ

ภูมิประเทศที่แสนสวยงาม ประกอบด้วย เทือกเขาสูง, สายน้ำลึก ที่ราบทรายชายฝั่งแม่น้ำ. บริเวณป่าเขาและแหล่งน้ำเต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ตั้งแต่กวางเอลค์ที่ได้ชื่อว่าจ้าวแห่งป่าหนาว และปลาแซลมอนที่เป็นจ้าวแห่งสายน้ำ.


พื้นที่ป่าสงวน

ที่โซเลฟติออ เรามีเขตป่าสงวน 28 แห่งรอบเขตเทศบาล,ที่บางจุด มีบึงที่อุดมไปด้วยแร่แคลเซียมในบริเวณฝั่งตะวันตกของเขตเทศบาล.


รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เขตป่าสงวนของเรา สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ของ คณะกรรมการกองอำนวยการเขต ภายใต้หัวข้อ Miljö och natur, และที่ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (turistbyrå) รอบๆเทศบาล.


Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice