อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม.

หินสลัก

พื้นที่น้ำเชี่ยวแนมโฟรเสน ของแม่น้ำอองเกอร์มาน เป็นต้นกำเนิดของงานหินสลักของพื้นที่ยุโรปตอนเหนือ. ที่ โนเติน, บรอเดิน และ เกาะลาเซิน และชายฝั่งแม่น้ำในละแวกนั้น, ที่นั้นมีงานหินสลักราว 2,300 ชิ้น. ชิ้นที่เก่าแก่ที่สุด มีอายุราว 6,000ปี.


ที่นี่ คุณจะได้เห็นรูปหินสลัก(ส่วนใหญ่เป็นกวางเอลค์) ที่แกะโดยนักล่าในหลายร้อยรุ่นก่อน, รวมทั้งสัญลักษณ์และรูปสลักอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อกับผู้คนทางใต้. ชุดงานสลักหินขนาดใหญ่, สิ่งแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์ พื้นที่สูงชัน, ผืนทรายเรียบชายฝั่งแม่น้ำ แลมีน้ำไหลเชี่ยวในช่วงหน้าร้อน ทำให้เนมโฟรเสน กลายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สวยงาม.


พื้นที่อุตสาหกรรมดั้งเดิม

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศสวีเดน เริ่มขึ้นเมือราว 300 ปีก่อน ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม. ปัจจุบันนี้ ความเคลื่อนไหวทางสังคมจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากเหล็ก, ซึ่งเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีสมัยใหม่. พลังงานจากป่าไม่และสายน้ำ เป็นปัจจัยหลักของอุตสาหกรรมเหล็ก. ที่นี่ เรามีพื้นที่อุตสาหกรรมวัตถุดิบภายในของเขตแองเกอร์มานลานด์ ในปีคริสต์ศตวรรษที่ 17, ช่วงเวลานั้น ผู้คนต่างก็กลัวว่าการทำงานด้วยการเผาในเตาเผาเหล็ก ซึ่งพวกเขาต้องการถ่านหินจำนวนมาก และจะทำให้เกิดการทำลายป่าไม้ในเขตเบอร์กสลาเกนทั้งหมด.


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโซเลฟติออ (Hembygdsgårdar) ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำให้เด็กๆของเราได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของท้องถิ่นมาตั้งแต่อดีต. เรามีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่จำนวนหนึ่ง ที่มีการเฉลิมฉลอง เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืนและ วันเทศบาลเป็นประจำทุกปี.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice