รัฐสภา

รัฐสภา (Riksdagen) คือหน่วยงานผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดในการบริการประเทศสวีเดน.โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จำนวน 349 คน.

หน้าที่ของรัฐสภาคือ รับรองหรือไม่รับรอง การตัดสินใจที่สำคัญในการบริหารประเทศด้วยการลงคะแนนเสียง.


หน้าที่อีกอย่างของรัฐสภา คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล, หรือแม้กระทั่งจัดอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ ยื่นถอดถอนรัฐบาล หากสมาชิกรัฐสภามีมีความเห็นว่ารัฐบาลทำงานได้ไม่ดีพอ.


ประธานรัฐสภา

ประธานรัฐสภา มีหน้าที่เป็นผู้นำของรัฐสภา. ประธานรัฐสภามีอำนาจ รองจากกษัตริย์ แต่เหนือกว่า นายกรัฐมนตรี. ประธานรัฐสภาจะทำการยื่น ตัวเลือกรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะตำแหน่งนายกรัฐมนตรี.ชื่อผู้ที่ประธานรัฐสภาเสนอนั้นจะได้รับการรับรอง ยกเว้นเสียแต่ว่า สมาชิกของรัฐสภา(สส.) มีการออกเสียงคัดค้านมากกว่าครึ่งหนึ่ง.


ผู้ใดที่สามารถได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร?

ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง. สมาชิกพรรคการเมืองจะทำการคัดสรร ผู้ที่เหมาะสมจะเข้าแข่งขันชิงตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรอีกทีหนึ่ง.


อย่างไรก็ดี, ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมือง สามารถออกเสียงเลือกผู้ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองก็ได้ ซึ่งเรียกผู้นั้นว่า ผู้สมัครอิสระ (personval).


หากพรรคใดที่ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่า สิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมด จะไม่ได้รับที่นั่งในรัฐสภา.


Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice