ผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กตัวคนเดียว

ทางเทศบาลโซเลฟติออ ยังตอบรับผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ซึ่งเข้ามายังประเทศสวีเดนโดยไม่มีผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งผู้ลี้ภัยในกรณีนี้ เราเรียกว่า ผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กตัวคนเดียว(ensamkommande flyktingbarn).

ผู้ลี้ภัยในกรณีนี้ จะได้อยู่ในบ้านพักพิงแบบกลุ่ม, ความช่วยเหลือให้อยู่ในอพาร์ทเมนท์ หรือ หาครอบครัวให้อยู่ รวมทั้ง อาจส่งให้เรียนที่โรงเรียนวาลลา หรือ โรงเรียนกุดลาฟ บิลเดอร์ ในเมืองโซเลฟติออ.


เด็กและวัยรุ่นทุกคนที่มาที่โซเลฟติออ เพื่อหาที่ลี้ภัย จะสามารถขอรับความช่วยเหลือ ในการขอผู้แทนทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยพวกเขาผ่านกระบวนการต่างๆได้. คณะกรรมการด้านการย้ายถิ่นฐาน จะทำการสืบสวนสอบสวนว่า เด็กหรือวัยรุ่นเหล่านี้ มีเหตุผลที่เข้าข่ายการได้รับอนุญาตให้อาศัยในประเทศสวีเดนหรือไม่.


ผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้อาศัยอย่างถาวร จะได้รับอนุญาตให้อาศัยในประเทศสวีเดน. หากใบสมัครถูกปฏิเสธ, ยังสามารถขออุทธรณ์ได้.


เทศบาลเมืองโซเลฟติออ รับรองว่า เหล่าผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กตัวคนเดียว จะได้รับการดูแลจากผู้คุ้มครองที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย หรือ ผู้คุ้มครองที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเหลือในด้านการเงิน, เอกสารทางกฎหมาย, การดูแล และอื่นๆที่จำเป็น.


ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จะถูกตัดสินให้เป็นผู้ใหญ่ ตามกฎหมายของประเทศสวีเดน. อย่างไรก็ตาม, หากมีความจำเป็น เขายังสามารถขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวได้ถึงแม้ว่าจะอายุเกิน 18 ปีแล้วก็ตาม.

Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice