หาที่พักลี้ภัย

หากคุณมองหาที่พักอาศัยเพื่อลี้ภัยในประเทศสวีเดน คุณอาจต้องลงทะเบียน หรือ ติดต่อที่ คณะกรรมการการย้ายถิ่นฐาน (Migrationsverket).

หากผู้สมัครขอลี้ภัย มีความต้องการและได้รับการคุ้มครอง, คณะกรรมการการย้ายถิ่นฐาน จะทำการรับรองใบอนุญาตการพำนักอาศัยในประเทศให้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้.


การรอคำตัดสิน

คณะกรรมการการย้ายถิ่นฐาน มีศูนย์พักพิงอยู่ทั่วประเทศสวีเดน. ผู้ที่รอคำตัดสินการขอลี้ภัย จะได้รับที่อยู่ที่ศูนย์พักพิง. พวกเขาอาจขอเลือกที่จะอยู่กับเพื่อน หรือญาติพี่น้องได้ หรือ พวกเขาอาจหาบ้านพักของตัวเองผ่านทางระบบที่เรียกว่า Eget Boende (EBO).


เด็กๆที่อยู่ระหว่างการรอคำตัดสิน จะได้รับสิทธิในการขอรับการรักษาพยาบาล และ งานทันตกรรม บางส่วน เช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆในประเทศสวีเดน. ในกรณีของผู้ใหญ่ พวกเขาต้องจ่ายส่วนของพวกเขาเอง (egenavgift).


เด็กๆที่อยู่ระหว่างการรอคำตัดสิน สามารถขอสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนได้ เช่นเดียวกับเด็กและวัยรุ่นคนอื่นๆในประเทศสวีเดน


ผู้ใหญ่ที่อยู่ในศูนย์พักพิง อาจได้รับสิทธิการเรียนภาษาสวีเดนระหว่างการรอผลการตัดสิน. หากพวกเขาได้รับการอนุญาต พวกเขาอาจทำงานได้ ระหว่างที่กำลังรอผลคำตัดสิน.


บุคคลที่อาจได้รับการรับรองให้อาศัย

ผู้อพยพ หรือ ผู้ลี้ภัย จะได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในประเทศสวีเดน. ผู้ลี้ภัย คือ ผู้ที่อยู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง ทารุณกรรม หรือฆาตกรรม ในประเทศบ้านเกิดของเขาหรือเธอ อันมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองเป็นต้น.


ผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง อาจเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการอนุญาตให้พักอาศัย. พวกเขาอาจถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ทรมาน หรือ มีความเสี่ยงที่จะโดนลงโทษในประเทศของตน.


ทุกปี, ประเทศสวีเดน มีโควตาในการรับผู้ลี้ภัยจำนวน 1,900 คน. บางครั้งพวกเขาได้รับการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาถึงเสียอีก. ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ที่เข้ามาในประเทศสวีเดนนั้น มาจากโควตาผู้ลี้ภัยนั่นเอง.


บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยในประเทศ รวมไปถึง:

  • ผู้ที่มีคู่ครอง คู่สมรส หรือ คู่รัก ที่เป็นประชากรสวีเดน อาจจะได้รับการอนุญาตให้อยู่.
  • บุคคลผู้มีอายุ18ปี หรือต่ำกว่า ที่ยังไม่ได้แต่งงาน, จะได้รับสิทธิในการมาประเทศสวีเดนพร้อมกับผู้ปกครอง.
  •  บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือศึกษาในประเทศสวีเดน ในระยะเวลาที่จำกัด สามารถอยู่ที่ประเทศสวีเดนได้.
  • ผู้สมัครเข้าโครงการลี้ภัย ที่ได้อาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสำนักงานคณะกรรมการการย้ายถิ่นฐาน อาจจะขออยู่ต่อได้ ถ้าได้รับการอนุญาตให้อาศัยในประเทศ. หน่วยงานการบริการจัดหางาน จะช่วยพวกเขาในการหาหน่วยงานเทศบาล และย้ายไปยังที่ๆพวกเขาจะสามารถตั้งตัวได้.


บุคคลที่อาจไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่

บุคคลที่ถูกปฏิเสธคำร้อง หรือใบสมัคร จะต้องออกจากประเทศสวีเดน. เจ้าหน้าที่ จากคณะกรรมการการย้ายถิ่นฐาน จะทำทุกวิถีทางที่จำเป็นในการจัดการเตรียม ก่อนส่งตัวบุคคลเหล่านั้นออกจากประเทศ.

Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice