ผู้ที่มาใหม่ในสวีเดน

สำหรับคุณ ผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ปะเทศสวีเดน, ที่นี่เรามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างมากมาย สามารถขอรับข้อมูลเหล่านั้นได้ที่ www.nyanländisverige.seexternal link, opens in new window, คุณจะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมายในการใช้ชีวิตที่นี่ ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น:

  • ระบบโครงสร้างทางสังคมของสวีเดน
  • การใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน: สิทธิประโยชน์, วันหยุด, วัฒนธรรม ฯลฯ.
  • ระบบสุขอนามัย และสาธารณสุขอื่นๆ: จะทำอย่างไรหากคุณป่วย หรือต้องการการดูแลด้านทันตะกรรม.
  • การจ้างงาน
  • ครัวเรือน
  • การเงิน
  • ครอบครัว
  • การศึกษา


ลิงค์ที่สำคัญ ในการขอหรือรักษาสภาพ การขออนุญาตอาศัยในประเทศ

คุณควรจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการวินิจฉัยการอนุญาตให้อาศัยในประเทศ ในที่ที่ปลอดภัย. เพราะคุณจำเป็นจะต้องใช้เอกสารเหล่านั้นในการตัดต่อกับเทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ทุกครั้งไป.


ในการที่คุณจะขออนุญาต หรือขอลงทะเบียนเพื่อรับการรับรองเป็นพลเมืองสวีเดนนั้น คุณต้องทำการติดต่อกับสำนักงานภาษีแห่งประเทศสวีเดน (Skatteverket).


หากคุณต้องการขึ้นทะเบียนในระบบการประกันสังคม คุณต้องทำการติดต่อกับ สำนักงานประกันสังคมแห่งประเทศสวีเดน (Försäkringskassan).


หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการการดูแลสุขภาพ กรุณาติดต่อ สภาเขตแวสเตอนอรร์ลานด์ (Landsting).


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาสวีเดนเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐาน (SFI) ใต้เมนู ภาษาสวีเดนเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐาน.


หากคุณพยายามหางานอยู่, คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่ งานบริการจัดหางาน (Arbetsförmedlingen).


ข้อมูลสำหรับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย สามารถหาได้จากเวปไซต์ของ สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (Högskoleverket) หรือที่ www.studera.nuexternal link, opens in new window.


คำถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(studiemedel), กรุณาติดต่อ คณะกรรมการการสนับสนุนการศึกษาแห่งชาติ (Centrala studiestödsnämnden (CSN)).


คำถามเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่, กรุณาติดต่อ สำนักงานการขนส่งแห่งประเทศสวีเดน (Transportstyrelsen).


คำถามเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้ง,กรุณาติดต่อหน่วยเลือกตั้ง (Valmyndigheten).

Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice