การพัฒนาธุรกิจ

โซเลฟติออ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองอันดับที่สองของเทศบาลทั่วประเทศสวีเดน ในด้านพลังงานน้ำ, โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  16 แห่งที่นี่ ผลิตพลังงานที่คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานจากน้ำทั้งหมดในประเทศสวีเดน. รวมทั้งป่าไม้ และ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยสำคัญจากโซเลฟติออ.

เศรษฐกิจที่นี่ประกอบด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ จากบริษัทที่สนใจมาลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง เช่น:

  • บริษัทผลิตพลังงาน E.onexternal link และ Statkraft.
  • บริษัทผลิตเหล็กแผ่นชั้นนำ Gerdins Nordkomponent
  • ผู้นำด้านการวัดและการประเมินทรัพยากรป่าไม้ระดับโลก Haglöf Sweden,


 บริษัท E-fokus  ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลังงานชีวภาพ.


พื้นที่อำนวยความสะดวกของกองทัพ ทหาร Nipan และ Hågesta ในอดีต ที่อยู่ในเขตโซเลฟติออ ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ. พวกเขากำลังดำเนินธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่บริหารจัดการโดยบริษัทสองบริษัท ที่บริษัทหนึ่งเป็นของเอกชน ชื่อ ดากอน ส่วนอีกบริษัทเป็นของรัฐชื่อ วาสาลเลน เอบี.


การเริ่มธุรกิจในโซเลฟติออ

เหตุผลดีดี ที่อยากชวนคุณมาทำธุรกิจที่โซเลฟติออ:

  • การคมนาคมขนส่งที่ดี, ใกล้สนามบิน (ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินราว หนึ่งชั่วโมง เพื่อไปสต็อกโฮล์ม) 
  • โครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับโลก
  • การเข้าถึงที่ดินและอุตสาหกรรมที่ดี รวมถึงพื้นที่ทางการค้า ด้วยราคาที่ต่ำ
  • โอกาสทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และมีการบริหารจัดการด้านการบริการสังคมที่ดี
  • มีนโยบายเปิดโอกาสให้ได้รับเงินอุดหนุนธุรกิจระดับภูมิภาค
  • คุณภาพชีวิตที่สูง แต่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่ำ. แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ผ่อนคลาย.


ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจ เรามีความยินดีที่จะช่วยคุณ ในการติดต่อกับหน่วยงานของเขต และเทศบาล รวมทั้ง งานจัดหางาน, ข้อมูลทางด้านการเงิน และอื่นๆที่เราสามารถช่วยคุณได้ในขอบเขตของการบริการงานในท้องที่.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice