ที่อยู่อาศัย

โซเลฟติออ มีพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยมากมาย,รวมถึงที่ดินสำหรับการปลูกสร้างที่อยู่. ซึ่งจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิพิเศษหรือไม่ หรือว่า มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice