การบริการ, การดูแล และ ความช่วยเหลือ

เทศบาลเมืองโซเลฟติออ ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และความช่วยเหลือแบบครอบคลุม, รวมถึงการดูแล และความช่วยเหลือผู้คน ในสถานการณ์ต่างๆในความเป็นอยู่ของพวกเขา. เมนูทางด้านซ้ายคือข้อมูลเพิ่มเติม.

Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice