การบูรณาการ

หนึ่งในเป้าหมายของเทศบาลเมืองโซเลฟติออ คือ ทุกคนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดน และ เข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมของสวีเดน.

และยังเป็นเรื่องที่สำคัญในการพยายามผนวกเอาทักษะและความชำนาญของแต่ละบุคคล ในการที่เราจะบูรณาการทุกคนเข้าสู่สังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกผู้มีศักยภาพในสังคมการทำงานแบบสวีเดน

Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice