ข้อมูลเกี่ยวกับโซเลฟติออ

ประชากรส่วนใหญ่จาก ประชากรราว 20.000คนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของเรา อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับแม่น้ำ อองเกอร์มาน หรือแม่น้ำสาขา ได้แก่, แม่น้ำเดอะ แฟกส์ และ แม่น้ำฟฺแยลส์เฮวฺอน์. พื้นที่อาศัยในเขตของเราเรียนว่า “ออดาเลน (Ådalen)” และเต็มไปด้วยที่สูงชัน,ทรายฝั่งแม่น้ำ ระหว่างแม่น้ำและพื้นที่รอบป่าไม้ ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของเรา.

ในอดีต, ผู้คนที่อยู่ทางตอนเหนือโซเลฟติออ ขึ้นไป เรียกพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ว่าว่า ออดาเลน (ลุ่มแม่น้ำ) เพื่ออธิบายถึงลักษณะที่อยู่ของพวกเขา. ทุกวันนี้ คำนั้น นำมาใช้กับพื้นที่รอบๆแม่น้ำอองเกอร์มาน ตั้งแต่ ยุนเซเล ลงไปถึงทะเล. เขตเทศบาลที่อยู่บริเวณตอนล่างและปากแม่น้ำอองเกอร์มาน เป็นพื้นที่เชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุด. เกิดจากการก่อตัวของตะกอนแม่น้ำที่จนกลายเป็นพื้นที่แผ่นดินชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์. มีการทำป่าไม้, การขนซุงด้วยการลอยน้ำ ป้อนเข้าโรงเลื่อย และ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ที่ช่วยสร้างตลาดแรงงานให้เป็นปึกแผ่น.


อะไรคือ นีปา (nipa)?

นีปา หมายถึง ที่สูงชัน, ฝั่งทรายริมแม่น้ำ ที่เป็นผลจากการที่แม่น้ำถูกกัดเซาะจนกลายเป็นร่องลึกลงไปใต้ตะกอนที่ทับถมอยู่ก่อนหน้า.


กว่า 23,000 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ทั้งหมดของแถบสแกนดิเนเวีย ถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแข็ง และเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปโดยมีอุณหภูมิสูงขึ้น, แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่ก็เริ่มละลาย. ต่อมา ที่ราบลุ่มและสันดอนที่เต็มไปด้วยตะกอนและทรายได้โผล่พ้นทะเลขึ้นมา. เมื่อเกิดพื้นดินที่เพิ่มขึ้น, แม่น้ำก็มีการกัดเซาะ ตามทิศทางการไหลของน้ำที่ผ่านผืนดินนั้น. การกัดเซาะนั้น ชะล้างหน้าดินทำให้เกิดความชันของพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำมากขึ้น เกิดเป็นภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเราเรียกรูปแบบของลักษณะภูมิประเทศนั้นว่า นีปา (nipa)


ระยะทางราว 40 กิโลเมตรจากของแม่น้ำอองเกอร์มาน จากโรงไฟฟ้าโซเลฟติออ ถึงทะเล เป็นช่วงปลายของแม่น้ำที่มีภูมิประเทศสวยงามด้วย นีปา ธรรมชาติ

Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice