ยินดีต้อนรับท่านสู่เทศบาลเมืองโซเลฟติออ

โซเลฟติออ เมืองแห่งนี้ มีพลังงานอย่างอุดมสมบูรณ์, ทั้งในที่อยู่อาศัย, และ พลังงานอีกมากมายจากสายลม. แหล่งน้ำ,และผืนป่า

เทศบาลเมือง โซเลฟติออ (Sollefteå kommun) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอองเกอร์มานลานด์ และเป็นส่วนหนึ่งของเขต แวสเตอร์นอรร์ลานด์. พื้นที่ของเขตเทศบาลนี้ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 5,500 ตร.กม. ดังนั้นจึงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้คนและการทำธุรกิจ.


ในที่นี้, คำว่า โซเลฟติออ จะหมายถึง เทศบาลทั้งหมด, และคำว่า เมืองโซแลฟติออ จะหมายถึง ส่วนที่เป็นใจกลางเมืองเท่านั้น.


มีผู้คนราว 20,000 คนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของเรา ครึ่งหนึ่งนั้นอาศัยอยู่ในส่วนเมืองโซเลฟติออ. พื้นที่ที่มีจำนวนประชากรรองลงมาคือที่ ลองเซเล, แนซอเกอร์, แรมเซเล และ ยุนเซเล ตามลำดับ.


โซเลฟติออ มีระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อที่สะดวกสบาย, และสามารถเข้าถึงได้โดยเครื่องบิน,รถบัส และรถไฟ.


มีคนมากกว่า 2,000 คนที่ทำงานให้กับเทศบาลโซเลฟติออ.


ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลโซเลฟติออ

ประชากร : ราว 20,000 คน ครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองโซเลฟติออ.

พื้นที่ : 5,433 ตร.กม.

ระยะทางจากทิศเหนือ จรด ทิศใต้ : 130 กิโลเมตร

ระยะทางจากทิศตะวันออก จรด ทิศตะวันตก : 113 กิโลเมตร

แม่น้ำ อองเกอร์มาน. ซึ่งทอดตัวคดเคี้ยว ผ่านเทศบาลของเราไปถึงทะเล มีระยะทางยาว 450 กิโลเมตร ทำให้แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่สามารถเดินเรือผ่านได้ ที่ยาวที่สุดในสวีเดน

Publicerad: 2555-10-30

Medborgarservice