Väkivallan kohteeksi joutuneet naiset

Jos sinä tai läheisesi on joutunut väkivallan kohteeksi, voit ottaa yhteyttä kunnan sosiaalipalveluun joko itse tai sairaanhoidon ja poliisin kautta.

Voimme auttaa seuraavilla tavoilla:

  • taloudellinen avustus
  • asumiseen liittyvä apu
  • yhteys poliisiin suojelun saamiseksi
  • yhteys naispäivystykseen
  • yhteys sairaanhoitoon
  • neuvonta esimerkiksi lapsiin ja perheoikeuteen liittyvissä asioissa
  • tukipuhelut naisiin liittyvissä asioissa
  • tukipuhelut lapsiin liittyvissä asioissa.


Olemme vaitiolovelvollisia. Kukaan yksityishenkilö ei siis voi saada meiltä tietoja, jotka koskevat sinua ja tilannettasi.


Voit ottaa meihin nimettömänä yhteyttä halutessasi tietää, millaista tukea voit saada, jos eroat avio- tai avopuolisosta, joka kohdistaa sinuun väkivaltaa tai joka uhkaa sinua jonkinlaisella väkivallalla.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice