Terveyden- ja sairaanhoito

Maakäräjät vastaavat yhteiskunnan tarjoamasta terveyden- ja sairaanhoidosta. Kustannukset katetaan potilasmaksuilla ja veroilla.

Suuren osan terveydenhoidosta muodostavat ennalta ehkäisevät toimet, kuten erilaiset tarkastukset ja tutkimukset, joihin ihmisiä kutsutaan. Tällaisia järjestetään esimerkiksi lasten ja naisten terveydenhoidossa.


Sairaanhoito tarkoittaa sitä vastoin hoitoa, jota annetaan oletetun tai todetun diagnoosin perusteella.


Terveyden- ja sairaanhoito jakautuu perusterveydenhuoltoon, ensihoitoon ja erikoissairaanhoitoon.

  • Kaiken muun hoidon perusta on perusterveydenhoito, jonka välittämisestä vastaa aina terveyskeskus.
  • Ensihoitoa annetaan äkillisen tai hengenvaarallisen sairauden tai vamman yhteydessä. Hengenvaarallisessa tilanteessa on aina soitettava numeroon 112.
  • Erikoissairaanhoitoa annetaan sairaaloissamme terveyskeskuksen tai omalääkärin antaman lähetteen perusteella.


Sollefteån sairaala

Sollefteån sairaalassa on synnytysosasto ja kirurgian, ortopedian, lääketieteen, naistentautien, lastentautien ja ensihoidon erikoisosaamista. Sairaalassa toimivat myös silmä- ja korvatautien sekä psykiatrian vastaanotot ja röntgenosasto, kliiniskemiallinen laboratorio ja verikeskus.


Jos sairastut

Soita aina numeroon 112, jos sinä itse tai joku läheisesi on sairastanut tai vammautunut hengenvaarallisesti. Puhelu siirtyy SOS Alarm -hätäkeskukseen. Yritä kuvata rauhallisesti ja maltillisesti, mitä on tapahtunut ja missä olet. Älä katkaise puhelua! SOS Alarm -hätäkeskus antaa toimintaohjeet ja lähettää tarvittaessa apua.


Jos tilanne ei ole kiireellinen, soita sairaanhoitoneuvonnan numeroon 1177 tai terveyskeskukseen.


Sairaanhoitoneuvonta toimii kaikkina vuorokaudenaikoina.


Soita terveyskeskukseen, jos haluat varata ajan tai keskustella terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.


He arvioivat, tarvitsetko erikoissairaanhoitoa, ja antavat tarvittaessa lähetteen oikealle taholle.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice