Taloudellinen tuki

Yksilö, joka joutuu taloudelliseen kriisiin eikä selviydy siitä omin voimin, tarvitsee joskus neuvoja ja tukea.

Taloudellinen avustus (toimeentulotuki)

Jos sinulla on tilapäisiä toimeentulovaikeuksia ja sinun on esimerkiksi vaikeaa elättää itseäsi tai perhettäsi, voit saada taloudellista avustusta.


Velkaneuvonta ja velkasaneeraus

Jos haluat apua selvitäksesi velkatilanteesta tai arjen talouden ongelmista, voit ottaa yhteyttä kunnan budjetti- ja velkaneuvojaan.


Kuolinpesäilmoitus

Jos joku läheisesi on kuollut eikä kuolinpesässä ole varoja, kuolinpesä voi saada apua kuolinpesäilmoituksen tekemiseen. Kuolinpesäilmoitus on yksinkertaistettu perukirja.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice