Lasten päivähoito ja esikoulu

Kunnan tavoitteena on, että kaikki esikoulu- ja koululaisten iltapäivätoiminta on laadukasta ja että se tuottaa kaikille lapsille osallistumisen iloa sekä edistää heidän oppimistaan.

Lasten vanhemmat voivat valita lapsilleen esikoulutoimintamuodon kahdesta vaihtoehdosta, jotka ovat esikoulu ja perhepäiväkoti. Peruskoululaisille on tarjolla koululaisten iltapäivätoimintaa.


Esikoulu

Esikoulu on 1–5-vuotiaille tarkoitettua pedagogista toimintaa. Sollefteån kunnassa on useita kunnallisia esikouluja, joiden tehtävänä on tarjona hyvää pedagogista toimintaa kaikille lapsille.


Perhepäiväkoti

Perhepäiväkodit, joita kutsutaan myös perhepäivähoitajiksi, ovat esikoulun vaihtoehto. Perhepäivähoitaja työskentelee kotonaan tai joskus myös yhteisissä tiloissa. Lapset ovat 1–5-vuotiaita.


Iltapäiväkoti

Koululaisten iltapäivätoiminta tai vapaa-ajan toiminta täydentää kodin ja koulun tehtäviä. Sollefteån kunta tarjoaa vapaa-ajan toimintaa enintään 12-vuotiaille, joiden vanhemmat käyvät töissä tai opiskelevat.


Iltapäiväkodit ovat avoinna sen ajan  päivästä, jolloin lapset eivät ole koulussa tai lomalla.


Barnomsorgsguiden (lasten päivähoito-opas)

Barnomsorgsguiden (lasten päivähoito-opas) on palvelu, joka on tarkoitettu lasten päivähoitoa hakeville vanhemmille. Kaikki tiedot alkaen pedagogiikasta ja eri toimintamuodoista, kustannuksiin ja oikeuksiin asti esitellään helppotajuisesti.


Lisätietoja

Ruotsin kouluviraston verkkosivustossa www.skolverket.se on lisätietoja esikoulutoiminnasta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta.

Publicerad: 2018-08-23

Medborgarservice