Peruskoulu

Ruotsissa on voimassa oppivelvollisuus. Se tarkoittaa, että kaikkien lasten on käytävä koulua alkaen siitä, kun he täyttävät seitsemän vuotta ja siihen asti, kunnes he täyttävät kuusitoista vuotta. Useimmat lapset aloittavat koulun sen vuoden syyslukukaudella, jolloin he täyttävät seitsemän vuotta. Vanhemmat voivat kuitenkin antaa lapsen aloittaa koulunkäynnin sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Opetus, oppivälineet ja kouluateriat ovat maksuttomia.

Kaikille lapsille taataan paikka kunnallisesta koulusta, ja kaikilla lapsilla on oikeus saada paikka lähellä kotia sijaitsevasta koulusta. Vanhemmat voivat valita, että lapsi käy muualla kunnan alueella sijaitsevaa koulua, kunhan siellä on tilaa. Tämä koskee sekä kunnan omia kouluja että itsenäisiä kouluja.


Sollefteån kunnan peruskoulut tarjoavat opetusta esikoululuokalta yhdeksännelle luokalle asti. Yhteistyön helpottamiseksi esikoulu, koulu ja lasten päivähoito toimivat samoissa tiloissa useimmissa kouluissa. 


Lisätietoja

Ruotsin kouluviraston verkkosivustossa www.skolverket.se on lisätietoja peruskoulusta.

Publicerad: 2018-08-23

Medborgarservice