Lukio

Ruotsissa kaikilla peruskoulun suorittaneilla lapsilla ja nuorilla on oikeus lukiokoulutukseen. Lukiokoulutuksen tarkoituksena on antaa vakaa perusta työelämää, jatko-opintoja ja aktiivista yhteiskuntaelämään osallistumista varten.

Lukiokoulussa on kolme erityyppistä ohjelmaa:

  • Kolmivuotisia kansallisia ohjelmia on 18. Ne jakautuvat lukion yhteisiin aineisiin, ohjelman yhteisiin aineisiin, suuntautumisvaihtoehtoihin, ohjelman syventäviin opintoihin ja tutkintotyöhön.
  • Viisi perehdytysohjelmaa on tarjolla oppilaille, jotka eivät ole päteviä osallistumaan kansallisiin ohjelmiin.
  • Kansallisesta ohjelmarakenteesta poikkeavat koulutusohjelmat: erityiset muunnelmat, kansallisesti hyväksytyt urheilukoulutusohjelmat (NIU) ja koulutusohjelmat, joihin otetaan hakijoita koko maasta.


Gudlav Bilderskolan -koulu

Sollefteån kunnan lukiokoulu on nimeltään Gudlav Bilderskolan. Sollefteåssa sijaitseva koulu on nimetty Gudlav Bilderin mukaan. Tämä rikas mies eli 1300-luvulla ja lahjoitti koululle tontin. Gudlav Bilderskolan on luonnonkauniissa Ådalenissa sijaitseva nykyaikainen koulu, jolla on elävä historia.


Koulu pyrkii sopeuttamaan koulutustarjontansa mahdollisimman hyvin nuorten kiinnostuksen kohteiden ja yhteiskunnan sekä työmarkkinoiden pitkäaikaisten tarpeiden mukaan.


Gudlav Bilderskolan -koulun 750 opiskelijaa voivat valita opintoja laajasta koulutusohjelmien valikoimasta.


Gudlav Bilderskolan -kouluun kuuluu myös hiihtolukio ja luonnonvara-alan lukio.


Hiihtolukio

Gudlav Bilderskolan -koulun hiihtolukiossa annetaan maastohiihto-, ampumahiihto- ja alppihiihtokoulutusta. Hiihtolukioon tulee oppilaita kaikkialta maailmasta. Oppilaat ovat menestyneet hyvin kilpailuissa sekä Ruotsissa että muualla maailmassa.


Luonnonvara-alan lukio

Luonnonvara-alan lukio toimii Skedomskolan-koulun yhteydessä Sollefteåssa. Luonnonvara-alan lukion suuntautumisvaihtoehtoja ovat metsätalous, metsästys ja kalastus.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice