Vastaanottaminen

Sollefteån kunta on sopinut Ruotsin maahanmuuttoviraston kanssa ottavansa vastaan vuosittain 80–100 pakolaista, joilla on oleskelulupa.

Työvoimatoimistolla on 1. joulukuuta 2010 alkaen ollut päävastuu yksilöllisen perehdytyksen toteuttamisesta.


Vastaanotetut pakolaiset laativat henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman yhdessä työvoimatoimiston kanssa. Kotoutumissuunnitelma sisältää kokopäiväisen ohjelman, joka koostuu muun muassa ruotsin kielen opetuksesta (SFI), yhteiskuntaan perehdyttävästä opetuksesta (SO), opinto-ohjauksesta ja mahdollisesta harjoittelusta.


Sollefteån kunta vastaa ruotsin kielen opetuksesta (SFI) ja yhteiskuntaan perehdyttävästä opetuksesta (SO) sekä opinto-ohjauksesta. Työvoimatoimisto vastaa puolestaan harjoittelusta. Työvoimatoimiston kanssa yhteistyötä tekevät myös yksityiset toimijat, niin kutsutut luotsit, jotka toimivat tukena muun muassa työssä.


Työvoimatoimiston kanssa kotoutumissuunnitelman laatineilla on oikeus kotoutumiskorvaukseen. Se on taloudellinen tuki, josta vastaa Ruotsin vakuutuskassa.


Jos henkilö on saanut oleskeluluvan ja kuuluu Ruotsin maahanmuuttoviraston kanssa sovittuun pakolaiskiintiöön, kunta vastaa seuraavien palvelujen tarjoamisesta:

  • Henkilö saa taloudellista tukea, ennen kuin vakuutuskassa maksaa kotoutumiskorvauksen.
  • Henkilölle annetaan kuntaa ja kumppaniviranomaisia koskevia tietoja.
  • Henkilölle järjestetään tilapäismajoitus enintään viikoksi.
  • Henkilölle tarjotaan omaa asuntoa.
  • Henkilölle annetaan yhteystiedot väestörekisteriin ja vakuutuskassaan rekisteröitymistä varten.
  • Henkilö saa lähetteen terveystutkimukseen.
  • Henkilö ilmoitetaan Ruotsia maahanmuuttajille (SFI) -koulutukseen ja tarvittaessa kouluihin ja esikouluihin.


Aikuiset voivat hakea lainaa Ruotsin keskusopintotukilautakunnalta (CSN) voidakseen ostaa huonekaluja ja muita tavaroita uuteen kotiinsa. 

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice