Turvapaikan hakeminen

Ruotsista turvapaikkaa hakevat voivat tehdä hakemuksen rajalla tai Ruotsin maahanmuuttovirastossa (Migrationsverket).

Jos turvapaikanhakijalla on oikeus suojaan, Ruotsin maahanmuuttoviraston on annettava oleskelulupa mahdollisimman pian.


Turvapaikkapäätöksen odotusaikana

Ruotsin maahanmuuttovirastolla on vastaanottokeskuksia eri puolilla Ruotsia. Turvapaikkapäätöstä odottavat asuvat vastaanottokeskuksissa sijaitsevissa asunnoissa. He voivat asua myös sukulaistensa tai ystäviensä luona tai hankkia oman asunnon omaa asumista tukevan järjestelmän (Eget Boende, EBO) avulla.


Turvapaikkapäätöstä odottavilla lapsilla on samat oikeudet sairaanhoitoon ja hammashoitoon kuin muillakin Ruotsissa asuvilla lapsilla. Aikuiset maksavat omavastuusumman.


Turvapaikkapäätöstä odottavilla lapsilla on sama oikeus käydä koulua kuin muillakin Ruotsissa asuvilla lapsilla ja nuorilla.


Vastaanottokeskuksessa asuvat aikuiset voivat opiskella ruotsia turvapaikkapäätöstä odottaessaan. Jos heillä on työlupa, he voivat saada työskennellä turvapaikkapäätöstä odottaessaan.


Oleskelulupaan oikeutetut

Pakolaiset saavat jäädä Ruotsiin. Pakolainen on henkilö, joka on vaarassa joutua surmatuksi tai kidutetuksi kotimaassaan poliittisten mielipiteidensä vuoksi.


Myös suojaa tarvitsevat saavat jäädä. He ehkä pelkäävät joutuvansa vangituksi, kidutetuksi tai saavansa muun rangaistuksen entisessä kotimaassaan.


Vuosittain Ruotsi ottaa vastaan noin 1 900 niin kutsuttua kiintiöpakolaista. He ovat saaneet oleskeluluvan ennen Ruotsiin saapumistaan. Useimmat Sollefteåhon tulevat pakolaiset ovat kiintiöpakolaisia.


Muut Ruotsissa oleskeluun oikeutetut:

  • Ruotsissa asuvan avio- tai avopuoliso voi saada oleskeluluvan Ruotsista.
  • Enintään 18-vuotiaalla, joka ei ole naimisissa, on oikeus tulla vanhempiensa luokse Ruotsiin.
  • Henkilöt, joiden on tarkoitus työskennellä tai opiskella Ruotsissa tietyn ajan, voivat saada oleskella Ruotsissa.
  • Ruotsin maahanmuuttoviraston vastaanottokeskuksessa oleskellut turvapaikanhakija saa jäädä Ruotsiin, jos hän on saanut oleskeluluvan. Työvoimatoimisto voi auttaa oleskeluluvan saanutta löytämään itselleen asuinkunnan.


Oleskeluoikeudettomat

Jos henkilön oleskelulupa-anomus on hylätty, hänen on poistuttava Ruotsista. Ruotsin maahanmuuttoviraston henkilöstö auttaa paluumatkaa edeltävissä järjestelyissä. 

Publicerad: 2012-07-09

    Yhtään käyttäjää ei ole valittu.

Medborgarservice