Valtiopäivät

Valtiopäivät ovat Ruotsin ylin päättävä elin. Valtiopäivillä on 349 jäsentä, jotka kansa on valinnut.

Valtiopäivät tekevät kaikki tärkeät poliittiset päätökset äänestämällä.


Valtiopäivät myös valvovat sitä, että hallitus hoitaa työnsä. Jos valtiopäivät eivät ole hallitukseen tyytyväisiä, ne voivat erottaa sen.


Valtiopäivien puhemies

Valtiopäivien työtä johtaa niin kutsuttu puhemies. Puhemies on arvojärjestyksessä Ruotsin kuninkaan jäljessä, mutta pääministerin edellä. Puhemies luovuttaa valtiopäiville ehdotuksen siitä, kenestä tulee pääministeri. Mikäli yli puolet valtiopäivien jäsenistä ei äänestä ehdotusta vastaan, puhemiehen ehdotus hyväksytään.


Kuka saa osallistua valtiopäivien toimintaan?

Valtiopäivien jäseneksi haluavan on kuuluttava poliittiseen puolueeseen. Puolueen jäsenet valitsevat henkilöt, jotka saavat osallistua valtiopäivävaaleihin.


Kuitenkin myös puolueeseen kuulumaton voi osallistua päätöksentekoon äänestämällä muuta kuin sellaista henkilöä, jonka puolue haluaa valtiopäiville. Tätä nimitetään henkilövaaleiksi tai henkilöäänestykseksi.


Miten paikat jakautuvat?

Kun vaalien kaikki äänet on laskettu, valtiopäiväpaikat jaetaan sen mukaan, kuinka monta ääntä kukin puolue on saanut.


Jos jokin puolue on saanut alle neljä prosenttia äänistä, se ei pääse valtiopäiville.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice