Sidrubrik

Kunnanvaltuusto päättää, mitä lautakuntia kunnassa toimii, ja valitsee niiden jäsenet. Jäsenet edustavat eri puolueita. Kukin lautakunta on erikoistunut tiettyihin asioihin, kuten lapsi- ja kouluasioihin. Koska kunta päättää itse, mitä lautakuntia kunnassa toimii, lautakunnat ovat erilaisia eri kunnissa.

Eri lautakunnilla on seuraavia tehtäviä:

 • Ne vastaavat kunnan päivittäisestä työstä.
 • Ne valmistelevat oman alueensa asiat, joista kunnanvaltuusto päättää.
 • Ne toteuttavat päätökset, jotka kunnanvaltuusto tekee.


Käytännössä lautakuntien päivittäistä työtä toteuttavat virkamiehet eivätkä lautakuntien jäsenet. Lautakuntien työtehtäviä voivat olla esimerkiksi rakennusluvan myöntäminen taloa varten, sosiaalisista ongelmista kärsivien perheiden auttaminen tai kotipalveluiden järjestäminen ikääntyneille.


Sollefteån kunnassa toimivat seuraavat lautakunnat:

 • lapsi- ja kouluasioiden lautakunta
 • kunnanhallitus
 • ravintolautakunta
 • kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-aikalautakunta
 • yksilö- ja huoltoasioiden lautakunta
 • hoito- ja vanhusasioiden lautakunta
 • yhdyskuntarakennuslautakunta
 • vesi- ja viemärilautakunta
 • vaalilautakunta
 • yliholhouslautakunta.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice