Hallitus

Ruotsin hallitus hallitsee Ruotsia. Hallitus koostuu useista ministereistä. Hallituksen toimisto on hallituksen kanslia, jonka ylin johtaja on pääministeri.

Ministeriöt

Jokainen hallituksen ministeri on puolestaan yhden ministeriön johtaja. Eri asioita käsitteleviä ministeriöitä on yhteensä yksitoista. Opetusministeriö vastaa esimerkiksi koulu- ja koulutusasioista. Samassa ministeriössä voi työskennellä useita ministereitä, joista kuitenkin vain yksi toimii ministeriön johtajana.


Hallituksen toimintatapa

Hallitus ehdottaa uusia lakeja eli tekee niin kutsuttuja esityksiä. Hallituksen jäsenet äänestävät sitten ehdotuksista eli kannattavat tai vastustavat esityksiä.


Jos jäsenten enemmistö kannattaa esitystä, hallitus määrää viranomaiset huolehtimaan siitä, että uutta lakia aletaan käyttää.


Hallitus on puolestaan valtiopäiville vastuussa toiminnastaan.


Vuosibudjetissaan hallitus osoittaa, miten se haluaa käyttää valtion rahoja, joista maksettavilla määrärahoilla ylläpidetään esimerkiksi kouluja, sairaanhoitoa, teitä, puolustusvoimia, tuomioistuimia, poliisia ja asuntoja. Hallitus luovuttaa budjettiehdotuksensa valtiopäiville, jotka sitten päättävät budjetin hyväksymisestä.


Valtion viranomaiset

Poliisiylihallitus, tievirasto, kouluvirasto ja muut viranomaiset huolehtivat hallituksen ehdotusten toteuttamisesta.


Hallitus kirjoittaa kullekin viranomaiselle joka vuosi ohjauskirjeen, jossa mainitaan, mitä viranomaisen on tehtävä ja kuinka paljon rahaa se saa käyttää tulevana vuonna.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice