Hallintoyksiköt

Sollefteån kunta on jaettu kuuteen hallintoyksikköön, joilla on seuraavat vastuualueet:

  • Kunnanhallituksen hallinto käsittelee muun muassa hallintoon, elinkeinoelämään ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä sekä sisäisiä palveluja.
  • Lapsi- ja kouluasioiden hallinto käsittelee lasten päivähoitoon sekä perus- ja lukiokouluun liittyviä asioita.
  • Kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-aika-asioiden hallinto käsittelee aikuisopiskeluun, pakolaistoimintaan, työmarkkinoihin sekä kaikkia kulttuuri- ja yhdistyselämään liittyviä asioita.
  • Yhdyskuntarakennustoimisto käsittelee muun muassa kaikkia vesijohto- ja viemäriverkostoon, katuihin, puistoihin, kaupunkisuunnitteluun, jätteiden käsittelyyn ja ympäristöön liittyviä asioita.
  • Yksilö- ja erityishuoltohallinto käsittelee psykiatriseen hoitoon sekä vammais- ja perheenhuoltoon liittyviä asioita.
  • Hoito- ja vanhusasioiden hallinto käsittelee kotipalveluita, erityisasumista ja kuljetuspalvelua.


Tämä on vain lyhyt yhteenveto kunkin hallintoyksikön tehtävistä.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice