Demokratia

Ruotsissa on demokratia, mikä tarkoittaa, että kansalaiset ovat mukana päättämässä siitä, miten maata hallittaan.

Ruotsissa järjestetään yleiset vaalit neljän vuoden välein (katso myös kohtaa Vaalit). Silloin äänestäjät äänestävät sitä poliittista puoluetta, jonka he haluavat hallitsevan maata, kuntia ja maakäräjiä.


Eniten ääniä saanut puolue saa myös eniten valtiopäiväpaikkoja. Useat puolueet voivat muodostaa yhdessä hallituksen, jos he saavat äänienemmistön.


Valtiopäivien jäsenet päättävät siitä, kenestä tulee pääministeri. Pääministeri päättää sitten siitä, keistä tulee hallituksen ministereitä.


Ruotsia ohjaavat lait

Ruotsissa on neljä perustuslakia, jotka määrittävät valtion toiminnan:

  • Hallitusmuoto: Määrittää tavan, jolla Ruotsia hallitaan.
  • Vallanperimysjärjestys: Määrittää kruununperimysjärjestyksen eli sen, kenestä tulee Ruotsin kuningas tai kuningatar. Tämä on Ruotsin vanhin laki, joka on ollut voimassa vuodesta 1810.
  • Painovapausasetus: Määrittää asiat, jotka liittyvät painovapauteen, tietojenantamisoikeuteen ja julkisiin asiakirjoihin. Painovapaus tarkoittaa, että sinulla on oikeus kirjallisesti ilman sensuuria ilmaista ajatuksiasi ja mielipiteitäsi, mikäli ne eivät ole ristiriidassa muun lain kanssa. Tietojenantamisoikeus tarkoittaa, että sinulla on oikeus luovuttaa nimettömänä tietoja muun muassa viestimille, mikäli tietojen luovutus ei uhkaa esimerkiksi valtakunnan turvallisuutta. Julkisuusperiaate tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada tietoja julkisista asiakirjoista eli viranomaisten saamista tai laatimista painetuista tai sähköisistä asiakirjoista, mikäli niitä ei ole pidettävä salassa.
  • Ilmaisunvapausperustuslaki: Määrittää oikeuden ilmaista itseään ilman sensuuria viestimissä, joiden tietoja voidaan tallentaa. Kaikilla kansalaisilla on oikeus ilmaista ilman sensuuria mielipiteitään, ajatuksiaan ja tunteitaan tallenteissa, kuten radio- tai televisiolähetyksissä (painoviestimiä säätelee painovapausasetus).


Poikkeuksena ovat alle 15-vuotiaille esitettävät elokuvat.

Publicerad: 2012-07-09

Medborgarservice