Steun voor familieleden

Er zijn veel mensen die een familielid of verwant verzorgen wanneer ze ouder worden, lange tijd ziek zijn of gehandicapt zijn. Eén van de gemeentelijke diensten is het organiseren van aflossing voor deze familieleden of verwanten om hun levenssituatie te verlichten.

De steun is belastingvrij en vereist geen officiële beslissingen. Deze steun kan bestaan uit:

  • Aflossing thuis, een aantal uur per maand.
  • Counseling.
  • Huisbezoek.
  • Steun en hulp bij het contact met de overheid.
  • Steungroepen voor familieleden.
  • Lezingen en themadagen.
  • Preventieve gezondheidszorg en recreatie.
  • Dagcentra.
  • ACTION – assistentie op het platteland met behulp van IT.
  • Uitleen van alarmsystemen.


De steun wordt aangepast aan de behoeftes en wensen van de familieleden.

Publicerad: 2012-07-06

Medborgarservice