Gezondheidszorg en ziekenzorg

De provincie is verantwoordelijk voor de algemene gezondheidszorg. U betaalt een eigen bijdrage, de rest wordt betaald via het belastingsstelsel.

Een belangrijk deel van de gezondheidszorg bestaat uit preventieve zorg. Deze bestaat onder andere uit diverse controles en onderzoeken. Een voorbeeld is de gezondheidszorg voor kinderen en vrouwen.


De ziekenzorg bestaat uit medische behandelingen aan de hand van een vermoedelijke of vastgestelde diagnose.


De gezondheidszorg en ziekenzorg zijn opgesplitst in primaire zorg, acute zorg en gespecialiseerde zorg.

  • De primaire zorg bestaat in feite uit alle soorten algemene  zorg, en wordt verzorgd door het lokaal medisch centrum (vårdcentral).
  • Acute zorg is nodig bij een acute of levensbedreigende ziekte of verwonding. Bel altijd 112 wanneer de situatie levensbedreigend is.
  • Gespecialiseerde zorg gebeurt in het ziekenhuis en wordt gegeven na een doorverwijzing van het medisch centrum of de huisarts.


Sollefteå ziekenhuis

Het ziekenhuis van Sollefteå heeft verloskamers, een kraamafdeling en afdelingen voor chirurgie, orthopedie, interne geneeskunde, een vrouwenafdeling, een kinderafdeling en een spoedeisende hulpdienst. Het ziekenhuis heeft ook een afdelingen voor ogen, oren, een psychiatrische afdeling, röntgen, een klinisch chemisch laboratorium en een bloedbank.


Als u ziek wordt

Bel altijd 112 als u zelf of iemand in uw omgeving een levensbedreigende ziekte of verwonding oploopt. Dit is het nummer van de hulpdienst SOS alarm. Probeer rustig te blijven en een goede beschrijving te geven van wat er is gebeurt en waar u zich bevindt. Hang niet op! SOS alarm zal u vertellen wat u moet doen en stuurt hulp als dat nodig is.


Indien de situatie niet spoedeisend is, belt u de ziekenzorg advieslijn 1177, of het plaatselijke medisch centrum.


Deze advieslijn is 24 uur per dag bemand.


Als u een afspraak wilt maken of wilt spreken met een wijkverpleegster of een arts, belt u uw plaatselijk medisch centrum.


Zij bepalen of u behoefte hebt aan gespecialiseerde hulp en zullen u doorverwijzen naar de passende instantie.

Publicerad: 2012-07-06

Medborgarservice